Cześć!
Jak można przeczytać w wywiadzie udzielonym na początku marca przez P. Monikę Constant, Dyrektor Generalną Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP), „Dziennikowi Gazecie Prawnej”, Francja jest obecnie jednym z trzech największych inwestorów zagranicznych w Polsce z kapitałem przekraczającym 80 mld PLN i z ponad 250 000 stworzonych miejsc pracy. Inwestycje przez lata prowadzone były praktycznie we wszystkich branżach, dlatego też trudno dziś wskazać jeden dominujący sektor, gdzie francuskich firm jest najwięcej.

Przekłada się to na realną możliwość otrzymania oferty pracy dzięki znajomości języka francuskiego. Dzisiaj 7 marca, gdy nagrywam ten odcinek Francuskarni w największej polskiej wyszukiwarce ofert pracy „Pracuj.pl” są 1033 oferty pracy z językiem francuskim. Stąd pomysł na nagranie odcinka, który może być pomocny osobom przygotowującym się do rozmowy kwalifikacyjnej w języku francuskim.

W tym odcinku chciałam skupić się na dość podchwytliwym pytaniu dotyczącym słabych stron kandydata do pracy- czyli jaka jest Pani/Pana główna wada? (Quel est votre principal défaut ?) Jednak na początek chciałabym podzielić się z Tobą kilkoma ogólnymi wskazówkami, które warto, żebyś wziął/wzięła pod uwagę, przygotowując się do rozmowy o pracę w każdym obcym języku.

Posłuchaj podcastu:

Linki do przydatnych artykułów:

Co Polsce po Francji, czyli perspektywy dla polsko-francuskiego partnerstwa.

Comment préparer son entretien d’embauche ?

Top 10 des questions lors d’un entretien d’embauche + réponses

Entretien d’embauche : la réponse parfaite aux 10 questions piège

Podcast do czytania- transkrypcja odcinka:

Rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim- jak się do niej przygotować?

Rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim i innym obcym języku musi zostać poprzedzona nie tylko przygotowaniem merytorycznym- dobrym przemyśleniem naszych mocnych stron, nabytych doświadczeń zawodowych, różnego rodzaju szkoleń, w których uczestniczyliśmy i przeanalizowania ich przez pryzmat oferty pracy, na którą aplikujemy, ale też „researchem” językowym.

Oczywiście pierwszym źródłem informacji, z którego powinniśmy skorzystać, jest francuskojęzyczna strona internetowa firmy, do której aplikujemy. Dobrze jest wypisać sobie i przyswoić wszystkie kluczowe słowa i zwroty, które używane są w naszej branży. Polecam zrobić z nich mapę myśli, wybierając odpowiedni dla danej firmy klucz, np.: wartości firmy, oferta produktowa, obszary społecznej odpowiedzialności biznesu itd. Warto od razu przygotowując mapę myśli zapisywać całe rodziny wyrazów, czyli czasownik, rzeczownik a czasem i przymiotnik. Na przykład: „promouvoir des échanges commerciaux” (wspierać/promować wymianę handlową), „la promotion des échanges commerciaux” (wspieranie/promowanie wymiany handlowej), „des actions promotionnelles” (działania promocyjne). W ten sposób zbudujemy sobie słownictwo wokół interesującej nas branży i będziemy w stanie bez niepotrzebnego stresu wyrażać swobodnie myśli, bo najgorsze, co może być, to uczenie się na pamięć gotowych formułek, co z drugiej strony, nie oznacza, że nie powinniśmy powtórzyć struktur, które pomogą nam odpowiednie dać rzeczy słowo.

Co więcej, poza stroną internetową, warto przeanalizować francuskojęzyczne media społecznościowe, w których komunikuje się firma, w tym oczywiście fanpage firmy-matki, bo tu nie dość, że znajdziemy wszystkie aktualności z życia firmy, których znajomość pozwala rekruterowi przypuszczać, że jesteśmy zainteresowani poważnie pracą w tej właśnie firmie, a nie wysyłamy swoje aplikacje, gdzie popadnie. No i oczywiście, jeśli czas na to pozwoli, dobrze byłoby przyjrzeć się komunikacji firm będących bezpośrednią konkurencją firmy, do której aplikujemy. Reasumując, dobre wcześniejsze językowe przygotowanie odciąży nas od dodatkowego stresu, który towarzyszy zazwyczaj rozmowie o pracę w języku obcym.

Jakie są Pani/Pana największe wady?

Teraz chciałabym szerzej omówić pytanie dotyczące Twoich słabych stron, które często pada w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (l’entretien d’embauche). Nie zapominaj, że udało Ci się uzyskać zaproszenie na rozmowę (tu as décroché un entretien) i to już jest pierwszy Twój sukces. A zatem:

„Quel est votre principal défaut” ? (Jaka jest Pani/Pana największa wada ?) lub „Citez-moi 3 de vos défauts”. (Proszę wymienić 3 Pani/Pana wady). No i to samo pytanie, ale subtelniej zadane, ukierunkowane nie tylko na sprawdzenie świadomości naszych deficytów, ale też tego, jak planujemy je zniwelować, czyli: „Quels sont vos axes d’amélioration”? (Jakie ma Pani/Pan obszary do poprawy ?).

Oczywiście cała sztuka polega na tym, żeby nie wymienić tutaj naszej wady, która zupełnie kłóciłaby  się z charakterem stanowiska, na które aplikujemy.

Do bezpieczniejszych stwierdzeń przywołujących „wady”, które dość łatwo przekuć w zalety, należą:

 1. Je suis timide (Jestem nieśmiały/a). Może nie być najlepszym pomysłem przywołanie naszej nieśmiałości, gdy aplikujemy na stanowisko handlowca (un commercial), o ile nie towarzyszy temu stwierdzeniu dodatkowy komentarz, bo przecież nasza nieśmiałość może być też atutem- możemy na przykład lepiej wsłuchać się w potrzeby klienta, nie zasypując go zbędną gadaniną. Dodajmy więc koniecznie coś w stylu: « Je suis timide alors j’ai tendance à davantage mettre en avant les produits et les services à vendre que moi-même. J’ai même remarqué que ma réserve incite les clients à mieux exposer leurs besoins. » (Jestem nieśmiały/a więc mam większą skłonność do eksponowania w pierwszej kolejności produktów i usług, które sprzedaję niż siebie samego/-ą. Zauważyłem/-am nawet, że moje wycofanie zachęca klientów do tego, żeby lepiej przedstawili swoje potrzeby).
 2. Je peux parfois manquer de confiance en moi (Może mi czasem brakować wiary w siebie), ce qui me contraint à vérifier mon travail systématiquement (co zmusza mnie do systematycznego sprawdzania mojej pracy). Może nie jesteśmy więc zbyt pewni siebie, ale za to jesteśmy dokładni. Wydaje mi się, że na przykład w księgowości to mógłby być atut.
 3. Je suis rigoureux (-euse) (Jestem dokładny/a), je peux être gêné, e à l’idée qu’un collaborateur n’ait pas le même niveau d’exigence- mais je suis suffisamment diplomate pour le lui dire gentiment ! (mogę czuć zakłopotanie na myśl, że współpracownik nie wymaga tego samego poziomu skrupulatności, ale wystarczy mi dyplomacji, żeby powiedzieć mu to w miły sposób!).
 4. J’ai un fort caractère (Mam silny charakter) et par conséquent, je sais prendre le leadership d’un projet ou d’une équipe (i dlatego potrafię przewodzić projektowi lub zespołowi). Jeśli aplikujemy na stanowisko wymagające umiejętności handlowych, możemy powiedzieć, że „lors d’une négociation commerciale par exemple, je m’impose et je ne lâche pas facilement l’affaire” (na przykład podczas negocjacji handlowych potrafię się postawić i nie odpuszczam łatwo sprawy).
 5. Je suis émotif/-ive (Jestem uczuciowy/a.) mais grâce à cela je suis très créatif- (-ve) et je peux booster mon environnement de travail (ale dzięki temu jestem bardzo kreatywny i mogę podziałać stymulująco na moje środowisko pracy).
 6. Je suis control freak (Jestem typem osoby, która lubi wszystko mieć pod kontrolą). Tutaj rekruter może mieć podejrzenie, że ciężko Ci będzie pracować w zespole (travailler en équipe), czy delegować zadania (déléguer). W związku z tym warto rozwinąć swoją wypowiedź, dodając na przykład: „ donc je veille toujours à un travail bien fait et je sais contrôler mes émotions” (więc zawsze pilnuję, żeby praca była dobrze zrobiona i potrafię kontrolować swoje emocje).
 7. Je suis bavard/e (Jestem gadułą) c’est pourquoi, je suis la personne très sociable et j’ai une bonne capacité d’intégration (dlatego jestem osobą bardzo towarzyską i potrafię się szybko zintegrować z zespołem). Możemy też dodać, żeby upewnić rekrutera, że nasze gadulstwo nie wyklucza umiejętności słuchania, na przykład: „ je parle certes beaucoup mais j’ai une bonne capacité d’écoute” (z pewnością dużo mówię, ale posiadam też zdolność słuchania). Możemy sformułować to też inaczej, np.: „D’un temperament très commercial, je peux être parfois un peu bavard et à manquer de synthèse ! Mais je le sais et tâche d’y être attentif” (Cechuje mnie usposobienie handlowca, mogę być czasem trochę gadatliwy i może brakować mi zwięzłości! Jednak wiem o tym i staram się na to uważać).
 8. Je suis impatient/e (Jestem niecierpliwy/a) de sorte que je suis un collaborateur qui apporte des solutions rapides (tak, że jestem współpracownikiem, który dostarcza szybkie rozwiązania). Możemy też dodać, że « mon impatience me pousse à ne pas vivre sur mes acquis » czyli, że „moja niecierpliwość skłania mnie do nieosiadania na laurach”.
 9. Je suis gourmand, e (Jestem łasuchem/łakomczuchem), j’ai du mal à ne pas craquer sur les desserts ! (ciężko mi oprzeć się deserom!). Ta wada wydaje się dość bezpieczna wręcz trochę zabawna, bo oderwana od realiów zawodowych, chyba że staramy się o posadę w restauracji.
 10. Je suis cash / Je dis toujours ce que je pense (Zawsze mówię, co myślę). No i tutaj powinna zapalić się lampka w głowie rekrutera, czy aby nie będziemy w firmie zarzewiem konfliktów więc dodajmy koniecznie komentarz, np.: « Je fixe toujours des cadres clairs et précis qui me permettent de travailler sans ambiguïté et en toute confiance avec mon manager, mes équipes et mes collègues du coup, j’évite les potentiels conflits ». (Zawsze ustalam jasne i precyzyjne ramy współpracy, które umożliwiają mi uniknąć w pracy niejasnych sytuacji i skutkują atmosferą zaufania pomiędzy mną a moim szefem, moim zespołem i moimi kolegami w ten sposób unikam potencjalnych konfliktów”.

Jak to wszystko zgrabnie ubrać w zdanie złożone?

Zwróć też uwagę na zastosowanie słów, które pomogą Ci wyrazić konsekwencję, żeby powiedzieć, że na skutek Twojej wady, jesteś w stanie wnieść coś dobrego do firmy albo na zastosowanie zwrotów pomagających wyrazić opozycję, gdy chcesz powiedzieć, że co prawda masz tę wadę, ale na stanowisku, na które aplikujesz, jest ona do zaakceptowania. Na przykład: « Je me sens mal à l’aise lors des prises de parole en public devant une dizaine de personnes ou plus mais en tant que comptable il ne m’arrive pas souvent de prendre la parole en public. » (Czuję się nieswojo podczas wystąpień publicznych przed dziesiątką lub większą liczbą osób, ale na stanowisku księgowej nie zdarza mi się często publicznie wypowiadać).

A zatem, żeby wprowadzić pozytywną konsekwencję, jaką może mieć posiadana przez Ciebie wada, użyj takich słów jak: alors (więc), c’est pourquoi (to dlatego), donc (a więc), de sorte que (tak że), par conséquent (w konsekwencji), du coup (w rezultacie czego).

Jeśli chcesz powiedzieć, że co prawda masz taką wadę, ale nie ma ona na Twoim stanowisku negatywnych konsekwencji, albo jeszcze lepiej, że udało Ci się ją zniwelować, użyj „mais” (ale), np.:

„Au départ je manquais de confiance en moi mais grâce à plusieurs stages j’ai beaucoup progressé”. (Na początku brakowało mi wiary w siebie, ale dzięki wielu stażom zrobiłem duże postępy.)

Możesz użyć też „par contre” (za to), jeśli chcesz powiedzieć, że na przykład, co prawda jesteś trochę gadatliwy, za to masz talent do nawiązywania relacji, czyli: „C’est vrai, je suis un peu bavarde, par contre je suis douée pour le relationnel.”

Wady, którymi lepiej nie chwalić się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej i to nie tylko tej prowadzonej w języku francuskim.

No i na koniec jeszcze kilka przykładów wad, których na pewno nie powinieneś przywoływać wprost ani też swoim zachowaniem dać odczuć rekruterowi, że je posiadasz:

 1. L’agressivité (agresja). Jeśli pytania rekrutera są w stanie wyprowadzić Cię z równowagi i wzbudzić Twoją agresję, to nie wróży to dobrze Twojej rekrutacji.
 2. Le manque de rigueur (brak ścisłości, zwięzłości). Tutaj może pojawić się podejrzenie, że nie będziemy w stanie odpowiednio ustalić w pracy priorytetów, a na bardziej samodzielnych stanowiskach jest to znacząca wada.
 3. L’indépendance (niezależność). W odróżnieniu od autonomii i samodzielności w pracy na niektórych stanowiskach zbyt duża niezależność może być źle widziana, bo pozwala wyciągnąć wniosek, że nie potrafimy pracować w zespole.
 4. La prétention (wygórowana opinia o sobie). Jeśli nie widzimy w sobie żadnych słabości (les faiblesses) ani nigdy nie doświadczyliśmy porażki (un échec), możemy być postrzegani, jako nieszczerzy lub niezdolni do autorefleksji.
 5. L’étourderie (rozstrzepanie). Jeśli sprawiamy wrażenie osoby trochę z głową w chmurach (un peu tête-en-l’air), która ma problem ze skupieniem uwagi w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, to również nie wróży to dobrze wynikowi rekrutacji, zwłaszcza w obszarze księgowości, czy logistyki.

Wymieniając swoje wady, zwróć uwagę na to, żeby nie stały w sprzeczności ze stanowiskiem, o które się ubiegasz, wybierz wady raczej typowe, a nie tak szokujące, że rekruter wyskoczy z butów, gdy o nich usłyszy, no i mające odbicie w rzeczywistości. Na pewno, i to z wielu powodów, nie warto wymyślać wad, których się nie posiada.

W tym odcinku podcastu omówiłam tylko jedno z pytań, na które powinieneś przygotować się w czasie Twojej rozmowy o pracę w języku francuskim. Daj znać, czy ten temat jest dla Ciebie interesujący i chciałabyś/chciałbyś dowiedzieć się więcej. Tymczasem trzymam mocno kciuki za Twoją rozmowę kwalifikacyjną! Sama przechodziłam ich kilka, bo z racji tego, że po studiach magisterskich na wydziale romanistyki, zdecydowałam się kontynuować naukę na polsko-francuskich studiach typu MBA- pracowałam zawsze w firmach z kapitałem francuskim. Jeszcze na koniec chciałabym Ci zwrócić uwagę, że ważne jest, żebyś ćwiczył/a na głos swoje wypowiedzi przed rozmową- w ten sposób oswajasz się ze swoim głosem po francusku, lepiej zapamiętujesz- w sytuacji większego napięcia nieprzepracowane notatki wylatują z głowy. Jeśli nie masz z kim ćwiczyć lub wolisz ćwiczyć samodzielnie, dobrym pomysłem jest nagrywanie się i porównywanie płynności, i w miarę możliwości poprawności wypowiedzi. Na koniec, tak żeby dodać Ci odwagi, mogę Ci powiedzieć, z własnego doświadczenia, że o ile nie rozmawiasz bezpośrednio z francuskojęzycznym przyszłym przełożonym, to osoba, która Cię rekrutuje, zazwyczaj sama nie zna perfekcyjnie języka francuskiego więc naprawdę nie ma się co niepotrzebnie stresować. Jeśli znasz choć jedną osobę, dla której ten odcinek mógłby być pomocny, będę Ci bardzo wdzięczna, jeśli się nim podzielisz. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia niebawem! Merci beaucoup et à bientôt!