Zaimki proste względne, czyli les pronoms relatifs simples, nie mają przed Tobą tajemnic?

Mimo wszystko przed przystąpieniem do bitwy z tak znamienitym piratem jak Kapitan Hak radzę Ci dobrze się przygotować, powtarzając podstawowe informacje o zaimkach względnych (pronoms relatifs) w języku francuskim. Jeśli jednak nie bardzo je pamiętasz, nic się nie przejmuj, powtórzymy razem ich formy proste, bo będą nam służyły za kule armatnie?.

Czemu służą zaimki względne (pronoms relatifs)??

Zaimki względne wprowadzają zdania podrzędne i pozwalają unikać powtórzeń w zdaniu?.


? Qui- zastępuje podmiot.

Je voudrais voir les bagues. Ces bagues sont dans la vitrine.

Je voudrais voir les bagues qui sont dans la vitrine.

(„ces bagues” są w zdaniu podmiotem)


? „Que”- zastępuje dopełnienie bliższe (COD).

Les Dupont sont de très bons voisins. Nous connaissons ces voisins depuis cinq ans.

(« ces voisins » to dopełnienie bliższe czasownika „connaissons”)

Les Duponet sont de très bons voisins que nous connaissons depuis cinq ans.


? „Dont”- zastępuje dopełnienie dalsze czasownika poprzedzone przyimkiem „de”, zastępuje też dopełnienie rzeczownika i przymiotnika.

  1. Dopełnienie dalsze czasownika poprzedzone przyimkiem „de”.

J’ai écouté avec plaisir cette chanteuse. On m’avait beaucoup parlé de cette chanteuse.

J’ai écouté avec plaisir cette chanteuse dont on m’avait beaucoup parlé.

  1. Dopełnienie rzeczownika.

Tu devrais lire ce roman. L’auteur de ce roman a reçu le prix Renaudot.

Tu devrais lire ce roman dont l’auteur a reçu le prix Renaudot.

  1. Dopełnienie przymiotnika.

Je viens d’acheter un ordinateur ; je suis très content de cet ordinateur.

Je viens d’acheter un ordinateur dont je suis très content.


? „Où” zastępuje okolicznik miejsca (CC de lieu) lub czasu (CC de temps).

  1. Okolicznik miejsca.

L’Alsace est une région ; on produit de très bons vins blancs dans cette région.

L’Alsace est une région on produit de très bons vins blancs.

  1. Okolicznik czasu.

Je suis arrivé à Toulouse un jour. Il faisait beau ce jour-là.

Je suis arrivé à Toulouse un jour il faisait beau.


Jesteś gotowa/y na pojedynek z Kapitanem Hakiem? Jeśli tak, wpisz swoje imię w formularz gry i kliknij na strzałkę w prawym dolnym rogu. Po wpisaniu zdania lub wybraniu odpowiedniego zaimka kliknij na armatę. Powodzenia?!