Cześć,

W tym odcinku podcastu dowiesz się:

– dlaczego media francuskie piszą o zimnej wojnie między nauczycielami i rodzicami?

– jakie najdziwniejsze życzenia, prośby, zażalenia zgłaszają nauczycielom francuscy rodzice?

– czym spowodowany jest spadek liczby uczniów w paryskich szkołach?

Ten pierwszy wrześniowy odcinek FRANCUSKARNI postanowiłam poświęcić tematowi szkoły. Zainspirowały mnie do tego artykuły w dziennikach: Le Parisien i Le Monde. Linki do nich znajdziesz jak zwykle na stronie francuskarnia.pl. Zachęcam Cię oczywiście do ich lektury.


Posłuchaj podcastu:

 

Pobierz słowniczek do podcastu:

pobierz slowniczek odc 3

Linki do artykułów:

Parents et professeurs en pleine guerre froide, Le Parisien.

Chute du nombre d’élèves dans les écoles parisiennes, Le Monde.

Podcast do czytania- transkrypcja odcinka:


Dlaczego media francuskie piszą o zimnej wojnie (la guerre froide) między nauczycielami i rodzicami?

Pretekstem do poruszenia tematu relacji rodzicielsko-nauczycielskich, poza oczywistym powodem jakim jest rozpoczęcie roku szkolnego (la rentrée scolaire), stała się właśnie wydana we Francji książka dwóch nauczycielek- Sandry Guillot-Duhem i Sabriny Petit, zatytułowana „Parents casse-couilles. Quand les parents d’élèves osent tout demander aux institutrices”, czyli w wolnym tłumaczeniu « Upierdliwi rodzice. O tym jak rodzice uczniów pozwalają sobie wypytywać o wszystko nauczycielki ».

Sytuacja obiektywnie jednak nie jest chyba najlepsza, bo minister edukacji narodowej (le ministre de l’Education national) był zmuszony opracować dla rodziców zestaw dobrych praktyk (un kit de bonnes pratiques) mających na celu ułatwienie im relacji z nauczycielami oraz zrozumienie zasad funkcjonowania szkoły.

Dawny wizytator szkół państwowych (un ancien inspecteur général de l’Education nationale) George Fotinos stworzył obszerne opracowanie (une vaste étude), które ukaże się jesienią na temat warunków pracy dyrektorów szkół. W badaniu wzięło udział 7000 francuskich dyrektorów, czyli urzędników (les fonctionnaires), z których 48% ma odczucie, że relacje z rodzicami uległy pogorszeniu (les relations avec les parents se sont dégradées). W roku 2004 uważało tak jedynie lub aż 30% dyrektorów.

Jakie najdziwniejsze życzenia, prośby, zażalenia zgłaszają nauczycielom francuscy rodzice?

Jest masa anegdot (les anecdotes sont légion) na temat nieporozumień (les malentendus) między rodzicami a szkołą. Z przywołanej przed chwilą książki „Parents casse-couilles” możemy dowiedzieć się, co na co dzień słyszą francuscy nauczyciele od rodziców. Przytoczę Ci 10 przykładów:

1.

Dzień dobry, przepraszam- o tej godzinie rano jest dużo korków, czy byłaby możliwość, żeby przesunąć godzinę, na którą dzieci przychodzą do szkoły?

Bonjour, excusez-moi, il y a beaucoup de bouchons à cette heure-ci le matin, serait-il possible de décaler l’heure d’arrivée des enfants ?

2.

Mój syn złamał nadgarstek i nie może na razie pisać, czy byłaby możliwość, żebym została z nim w klasie i pisała za niego?

Mon fils s’est cassé le poignet et ne peut plus écrire pour l’instant, serait-il possible que je reste avec lui en classe pour écrire à sa place ?

3.

Czy byłaby możliwość, żeby moja córka nie zanurzała głowy pod wodę na basenie, bo właśnie wyprostowała sobie włosy na szczotce…

Serait-il possible que ma fille ne mette pas la tête sous l’eau à la piscine, elle vient de faire son brushing…

4.

Mój syn upadł wczoraj na szkolnym podwórku, zdarł sobie kolano, czy nigdy nie pomyślała Pani o tym, żeby położyć wszędzie wykładzinę?

Mon fils est tombé hier dans la cour, il s’est écorché le genou, vous n’avez jamais pensé à poser de la moquette partout ?

5.

Przepraszam, uważam, że podawanych jest na stołówce o wiele za dużo warzyw, zresztą nie robię ich nigdy w domu, bo nikt tego nie lubi.

Excusez-moi, je trouve qu’il y a beaucoup trop de légumes servis à la cantine, d’ailleurs je n’en fais jamais à la maison car personne n’aime ça.

6.

Trzeba zaprzestać hodowania zwierząt w klasach, po śmierci złotej rybki w ubiegłym miesiącu dzieci miały koszmary!

Il faut cesser l’élevage d’animaux dans les classes: après la mort du poisson rouge le mois dernier, les enfants ont fait des cauchemars !

7.

Czy mogłaby Pani pomyśleć o zakupie poduszek na krzesła uczniów ? Byłoby wygodniej …

Pourriez-vous penser à acheter des coussins pour les chaises des élèves ? Ce serait plus confortable…

8.

Czy byłaby możliwość poznania powodu zwolnień lekarskich, z których korzystają niektórzy nauczyciele?

Est-ce qu’il serait possible d’avoir la raison des arrêts maladie dont bénéficient certains enseignants ?

9.

Ależ proszę Pani, mojego syna, może Pani go uderzyć!

Mais madame, vous pouvez le taper mon fils !

10.

Czy może Pani przemyśleć na nowo swoje kary- moja żona i ja zauważyliśmy, że była Pani trochę za bardzo liberalna.

Pouvez-vous repenser vos punitions, ma femme et moi avons remarqué que vous étiez un peu trop laxiste.

Czym spowodowany jest spadek liczby uczniów w paryskich szkołach?

Od trzech lat do szkół podstawowych w Paryżu przybywa na rozpoczęcie roku o 3000 mniej uczniów. Szkoły w centrum stolicy wydają się być najbardziej dotknięte tym spadkiem (les écoles du centre semblent les plus touchées par ce déclin). Na przykład 10 z 656 paryskich szkół ma tylko 3 klasy, co nie oznacza, że dzieci uczą się tam w bardziej komfortowych warunkach, bo w Paryżu na klasę przypada średnio 25 dzieci.

Jakie są powody tego zjawiska?

Pierwszym powodem jest spadek narodzin (une baisse des naissances) spowodowany przez zmniejszenie liczby kobiet w wieku rozrodczym (la diminution du nombre de femmes en âge de procréer) oraz kryzys gospodarczy roku 2008 (la crise économique de 2008). Liczba dzieci przypadająca na jedną kobietę jest tradycyjnie już mniejsza w Paryżu niż w całej Francji, zaś liczba singli jest tu proporcjonalnie większa. Ponadto paryżanki są lepiej wykształcone i mają dzieci później, co może też mieć wpływ na liczbę narodzin, gdyż płodność zmniejsza się wraz z wiekiem (la fécondité diminue avec l’âge).

Drugim powodem jest to, że Paryż wypycha rodziny na obrzeża (Paris repousse les familles vers la périphérie). Liczba rodzin od 2010 roku spadła w stolicy Francji w prawie wszystkich dzielnicach (dans la quasi-totalité des arrondissements) z wyjątkiem tych na południu Paryża, gdzie liczne projekty budowlane ujrzały światło dzienne (plusieurs projets immobiliers ont vu le jour). Jednak najwięcej najbardziej rodzinnych dzielnic znajduje się na północnym wschodzie Paryża. Co roku rodziny opuszczają Paryż z powodu wzrostu cen nieruchomości (Chaque année, des familles quittent Paris en raison de l’augmentation des prix immobiliers). Dotychczas rodziny opuszczały stolicę, gdy przychodziło na świat drugie dziecko (co druga rodzina w Paryżu posiada jedynie jedno dzieckoune famille sur deux est composée d’un seul enfant à Paris), ale obecnie coraz częściej pary opuszczają Paryż przed narodzinami pierwszego dziecka.

A teraz chciałabym z Tobą powtórzyć 10 słów i zwrotów z dzisiejszego odcinka. Najpierw powiem je po francusku, potem po polsku a na koniec ułożymy z każdym zwrotem lub słówkiem po 1 zdaniu, żeby lepiej je zapamiętać.

  1. la rentrée scolaire- rozpoczęcie roku szkolnego, rok szkolny

To także pierwsze rozpoczęcie roku szkolnego dla Jean-Michel Blanquer jako ministra edukacji narodowej.

C’est aussi la première rentrée scolaire de Jean-Michel Blanquer comme ministre de l’Éducation nationale.

  1. casse-couille(s) (nom et adjectif)- upierdliwy/a, męczący typ, zołza

Wczoraj obejrzałam zachwycająco zagraną sztukę „MĘŻCZYŹNI TO DUPKI, KOBIETY TO ZOŁZY”.

Hier, j’ai vu une pièce admirablement joué « LES HOMMES SONT CONS, LES FEMMES CASSE-COUILLES ! »

  1. se dégrader- pogarszać się

Moje stosunki z moimi dziećmi uległy pogorszeniu.

Mes relations avec mes enfants se sont dégradées.

  1. Jest masa anegdot- les anecdotes sont légion

Jest masa anegdot na temat nieporozumień między mężczyznami a kobietami.

Les anecdotes sont légion sur les malentendus entre les hommes et les femmes.

  1. décaler- przesunąć, zmienić

Muszę przesunąć nasze spotkanie.

Je dois décaler notre rendez-vous.

  1. se casser le poignet- złamać sobie nadgarstek

Jadę do szpitala, bo złamałem sobie nadgarstek.

Je pars à l’hôpital parce que je me suis cassé le poignet.

  1. faire un brushing- prostować włosy (na szczotkę)

Kiedy decyduję się na prostowanie włosów, pragnę tylko jednego- żeby utrzymało się ono możliwie jak najdłużej.

Quand je me décide à faire un brushing, je n’ai qu’une seule envie : qu’il dure le plus longtemps possible.

  1. s’écorcher le genou- zedrzeć sobie kolano

Zdarł sobie kolano spadając z roweru.

Il s’est écorché le genou en tombant de vélo.

  1. un arrêt maladie- zwolnienie lekarskie; przerwa w pracy, nieobecność związana ze zwolnieniem lekarskim

Obecnie to zwolnienia lekarskie gnębią w środku lata finanse publiczne.

Aujourd’hui, ce sont les arrêts maladie qui, au cœur de l’été, tracassent les finances publiques.

  1. voir le jour- ujrzeć światło dzienne, przyjść na świat

Ten projekt wkrótce ujrzy światło dzienne.

Ce projet verra bientôt le jour.

Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że temat szkolnictwa wpisał się dobrze we wrześniowy klimat i że miałaś/miałeś okazję nauczyć się kilku nowych zwrotów lub słówek oraz że ten odcinek zachęcił Cię do sięgnięcia po artykuły, które zainspirowały mnie do jego nagrania. Na stronie francuskarnia.pl znajdziesz do nich linki, transkrypcję odcinka oraz słowniczek w formacie PDF z powtarzanymi słówkami. Tymczasem ściskam Cię wrześniowo i do usłyszenia! Merci beaucoup et à bientôt!